Vår verksamhet

PG Väst är framför allt en mötesplats. Vi arbetar med stöd, rättigheter och sociala aktiviteter. Här samlas kunskap om och erfarenheter av att leva med hiv.

Utåtriktat arbete

Fördomar och okunskap i samhället tillhör de största problemen för många som lever med hiv. Det leder alltför ofta till diskriminering och dåligt bemötande.  Vi arbetar i hög utsträckning utåtriktat med utbildning, information och påverkansarbete. Positiva Gruppen Väst  verkar för att stärka rättigheter för personer som lever med hiv i Sverige. Genom att samarbeta med sjukvård, myndigheter, andra organ och intressegrupper vill lyfta fram gemensamma frågor ur ett hivpositivt perspektiv. 

Sociala aktiviteter

Vi erbjuder en mötesplats för hivpositiva, närstående och andra som är engagerade i hivfrågor. Det är viktigt med en plats där vi kan stärka varandra, dela med oss av upplevelser och peppa varandra. Våra aktiviteter rör framför allt kunskap och erfarenhetsutbyten.

Stöd och samtal

Från PG Väst kan medlemmar och andra få råd, stöd och information. Framför allt bygger arbetet på peer-to-peer, att få träffa någon i en liknande situation, men vi kan även erbjuda kontakt med en kurator.

Dela