Våra berättelser

Berättelsen om att leva med hiv är inte svart eller vit, den är inte sensationell och innefattar inte exotiska karaktärer. Vi som lever med hiv är inte av en särskild sort. Skillnaden på att leva med hiv och att inte göra det är i grunden inte särskilt stor i Sverige idag. Men det finns också unika erfarenheter som behöver lyftas fram.

Positiva Gruppen Väst har en vittnesbank där vi har samlat in berättelser om att leva med hiv. Den är uppbyggd av personliga erfarenheter som anonymiserats. Genom att lyfta fram konkreta exempel kan vi bättre arbeta mot diskriminering, tystnad, fördomar och kunskapsbrist.

Vill du dela med dig av din berättelse?

Vi vill gärna även ta del av dina erfarenheter. Du väljer själv om du vill skriva ner din historia eller om du vill berätta om den muntligt. Hör av dig vår kommunikatör Jenny Skånberg om du vill bidra. E-post: jenny.skanberg@pgvast.se Självklart har alla vi som arbetar på PG Väst tystnadsplikt. Inget av det du berättar för oss används i andra sammanhang om du inte själv säger att du vill det. Din berättelse är viktig för oss oavsett. 

Seriealbumet Hiv 2.0

Utifrån vår vittnesbank har vi bland annat tagit fram ett seriealbum, Hiv 2.0 - att leva med hiv i Sverige idag. Det kan du läsa här. Du kan också hämta ett tryckt exemplar på kontoret eller beställa genom att mejla kontoret@pgvast.se

Senast uppdaterad den

Dela