Vill du lära dig mer om hiv?

PG Väst erbjuder föreläsningar om hiv. Vi kan ge unika perspektiv genom kombinationen av sakkunskap och personliga berättelser av att leva med hiv. Genom utbyte av information och erfarenheter vill vi öppna upp för diskussion och reflektion.

Som förening arbetar vi med frågor nära människan. Våra utbildningar handlar framförallt om känslor, relationer, behandling, bemötande, diskriminering och psykosocial utsatthet kopplad till att leva med hiv. Genom våra medlemmar får vi kännedom om problem som hivpositiva stöter på i samhället. Den kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Vi är dessutom kontinuerligt uppdaterade på nya rön genom kurser, forskningsrapporter, samverkansprojekt och nätverk. 

Dela