Snabbtest kan minska spridningen av hiv

RFSL Göteborg har fått projektmedel för att tillsammans med PG Väst starta en communitybaserad lågtröskelmottagning. Från september 2014 kommer det att vara möjligt att ta hivtester utanför vårdens regi. mer information kommer inom kort. Mer tillgängliga tester påverkar risken för smittspridning och därför är snabbtester  effektiva, säger  Smittskyddsinstitutet (som nu övergått till nya Folkhälsomyndigheten) i en rapport.    

Senast uppdaterad den

Dela