Organisation

PG Väst är en ideell förening; partipolitiskt och religiöst obunden. Allt vi gör utgår från personer som lever med hiv.

Ledning 

Högsta beslutande organ är årsmötet där våra medlemmar har rösträtt. Årsmötet hålls i slutet av februari varje år. Verksamheten samordnas av föreningen styrelse, styrgrupper och anställda. Styrelsen består till minst två tredjedelar av personer som själva lever med hiv. Positiva Gruppen Västs arbete utvecklas och genomförs i projektform. Läs mer om årets arbete i verksamhetsplanen här intill. 

Medlemskap

Vem som helst som står bakom PG Västs syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Medlemskap gäller för ett kalenderår (1 januari till 31 december). Medlemsavgiften är 100 kronor, medlemmar på samma adress 50 kronor. För personer utan papper eller inkomst är det kostnadsfritt. Alla medlemmar har rätt att vara anonyma i den grad de själva önskar. Bli medlem här.

Dela