Integritetspolicy

Samtal och besök i lokalen

Först och främst: Det som sägs på PG Väst det stannar på PG Väst.

Du kan vara anonym. När du är hos oss behöver du inte berätta vad du heter eller något om din hivstatus om du inte vill. Det viktigaste är att PG Väst är ett tryggt rum för alla. Vi vill möjliggöra öppenhet men det är upp till var och en om, när, hur och till vem man vill berätta.

Alla på PG Väst har tystnadsplikt.

Hantering av personuppgifter

Vi på PG Väst har sen tidigare en mycket strikt hantering av personuppgifter.  Med anledning av EU:s nya dataskyddsreform, GDPR, passar vi på att förmedla vår policy i korthet nedan:

  • Till medlemsregistret dit endast två personer på föreningen har tillgång samlar vi in frivilliga uppgifter som namn, epostadress, telefonnummer samt postadress. Om personer så önskar, går det även att vara helt anonym som medlem. Uppgifter raderas efter att medlemmen inte betalat under nästföljande år.
  • Fysiska utskick görs endast till de medlemmar som gett sitt samtycke till detta. Fysiska utskick görs alltid i helt vita kuvert.
  • Elektroniska utskick görs endast till medlemmar som specifikt bett om och gett sitt samtycke till detta.
  • Vid medlemsaktiviteter upprättas fysiska listor till vilka vi samlar in namn och vid behov telefonnummer och mailadresser. Dessa sparas för dokumentation av verksamheten.
  • Listor med förtroendevaldas kontaktvägar finns sparade digitalt i PG Västs gemensamma Dropbox.

Vill du veta ännu mer om hur vi hanterar personuppgifter? Kontakta oss gärna.

Dela