Positiva Gruppen Väst

Positiva Gruppen Väst är en mötesplats för personer berörda av hiv med fokus på stöd och rättigheter. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1993. Allt vi gör utgår från personer som själva lever med hiv och de mänskliga rättigheterna.

PG Väst vänder sig till alla som är berörda av hiv, oavsett kön, sexualitet eller etniskt ursprung. Framför allt arbetar vi i västra Sverige.

Våra huvudsyften är att tillvarata rättigheter samt att utbyta kunskap och erfarenheter. 

Tillvarata rättigheter

• Motverka diskriminering av personer som lever med hiv.
• Säkerställa allas lika värde, aktivt motarbeta stigma och fördomar.
• Lyfta vår rätt att tala i egen sak, frågor som rör hiv måste utgå från personer som själva lever med hiv.
• Se till att nyckelgrupper alltid är meningsfullt involverade i frågor som rör dem.   
• Möjliggöra allas rätt att veta sin hivstatus och att ha tillgång till adekvat  information.

Utbyta kunskap och erfarenheter

• Skapa samhörighet och stärka varandra.
• Samla olika berättelser och perspektiv av att leva med hiv.
• Ge möjligheter till enskilda samtal
• Ge svar på frågor som andra aktörer inte kan ge.
• Vara en trygg och tillgänglig mötesplats.

Dela