Vad är hiv?

Hiv är ett virus som kan leda till att immunförsvaret bryts ner. Idag finns effektiv behandling för att motverka detta. Hiv är på engelska en förkortning men på svenska ett ord. Det betyder humant immunbristvirus.

Hiv och aids är inte samma sak
Om inte hiv upptäcks och behandlas kan det orsaka aids. Viruset har då gjort att de t-celler som ska skydda kroppen mot infektioner och cancer inte längre kan göra sitt jobb. Aids är ett samlingsnamn för de sjukdomar som kan uppstå. Med fungerande behandling leder inte hiv till aids.

Det finns behandling!
Dagens effektiva mediciner gör att nivåerna av virus i kroppen minskar till praktiskt taget noll.  Hiv är då inte längre livshotande och kan i princip inte föras vidare till andra. Det är inte ens säkert att du som lever med hiv någonsin känner dig sjuk. Men hiv går inte att bota. Att leva med hiv  är att leva med en kronisk infektion och livslång medicinering.

Mer om hiv

Begreppet hiv kommer från engelskans Human Immunodeficiency Virus, humant immunbristvirus på svenska. Virus är små organismer, mindre än bakterier. Olika virus kan ge en rad sjukdomar, allt från vanlig förkylning till herpes och gulsot. Virus kan inte föröka sig på egen hand. Istället måste de ta sig in i andra levande celler för att kunna göra nya kopior av sig själva. 

Hiv är ett retrovirus. Det innebär att det har en relativt låg smittsamhet, förutom under de första månaderna då virusmängden är hög och då de flesta ännu inte vet att de har fått hiv. Retrovirus kopierar in sig i arvsmassan, vilket betyder att en hivinfektion inte läker ut. Det finns idag inget vaccin eller bot mot hiv, däremot finns det livslång behandling som kan hålla nere virusnivåerna till omätbara nivåer.

Mer om aids

Begreppet aids kommer från engelskans Acquired Immuno Deficiency Syndrome, förvärvat immundefektsyndrom på svenska. Syndrom är ett sjukdomstillstånd med många olika symptom som har samma orsak.  Aids uppstår när immunförsvaret är så nedbrutet av hiv att man riskrerar flera livshotande infektioner, till exempel cancer, hjärt-, kärl- och leversjukdomar samt svampinfektioner i luftvägar eller matstrupen. Obehandlad hiv leder till aids som är dödligt, men om behandling sätts in kan immunförsvaret återhämta sig. En person som en gång haft aids kan alltså återgå till att leva med hiv utan detta immundefektsyndrom.

Dela

Test