Kunskap om hiv

Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till gratis behandling. Medicinerna gör att mängden hiv i kroppen blir så liten att det inte ens går att mäta. Med effektiv behandling är hiv inte längre livshotande och förs inte vidare. Det är något av en medicinsk revolution.

U=U

Undetectable equals Untransmittable. Omätbara virusnivåer gör att hiv inte kan överföras sexuellt. Risken är noll. Forskningen står idag bakom detta budskap. 

När resultaten från PARTNER 2-studien publicerades i The Lancet 2019 skrev artikelförfattarna: ”Our findings support the message of the U=U (undetectable equals untransmittable) campaign”. Professor Alison Rodger säger även att ”This very much puts this issue to bed”. 

PARTNER-studierna har följt homo- och heterosexuella parrelationer där en person är positiv med effektiv behandling och den andra negativ. Resultaten visar att ingen fått hiv från sin partner, trots sex utan kondom. 

Dela