Hur överförs hiv?

Med rätt behandling kan hiv i princip inte överföras till andra. Det är alltså helt onödigt att vara rädd för oss som vet att vi lever med hiv. Viruset kan överhuvudtaget bara föras vidare under speciella omständigheter.

Hiv kan överföras på tre sätt:
1) oskyddat sex
2) blod
3) amning

Det är allt.

Och det gäller dessutom framför allt obehandlad hiv. Med välfungerande behandling är risken att hiv förs vidare till andra mycket liten, även vid oskyddat sex. All tillgänglig forskning visar att det är så. Med kondom är risken i princip obefintlig. Ingen har fått hiv från en person med välfungerande behandling i Sverige. Inte en enda en.

Vad gäller blod måste det komma in i blodomloppet på en annan person för att hiv ska kunna överföras. Att en person blöder är alltså i sig ingen fara. Vid injektion av droger är det däremot viktigt att inte dela sprutor och andra verktyg. Under graviditet och förlossning behandlas personer som lever med hiv för att inte överföra viruset till barnet. Amning är för säkerhets skull inte tillåtet.

Men något annat sätt finns inte. Hiv har inte en chans i världen att överföras genom sociala kontakter, saliv, vatten, hångel, smek eller myggor. Viruset kan inte överleva utanför kroppen. Till och med blodiga menstrosor är riskfria.

LÄS MER: Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Oskyddat samlag

Oskyddat samlag med penis i slidan eller ändtarmen. När det gäller vaginala samlag kan hiv överföras både från en hivpositiv man och från en hivpositiv kvinna. Kvinnor löper dock högre risk att bli infekterade än män vid vaginala samlag. Oskyddat analsex är särskilt riskabelt. Det beror bl a på att man i tarmslemhinnan har många celler av den typen som hiv kan infektera. Skydd får man genom att använda kondom vid såväl analsex som vaginalt samlag. För att skyddet skall vara säkert krävs att kondomen håller och sitter på under hela samlaget.

Oralsex

Oralsex kan möjligen överföras ”åt båda hållen”, störst risk löper normalt den sugande parten och då särskilt om det sker sädesavgång. Överföringsrisken är dock mindre än vid samlag. Det finns också risk för överföring vid oral-vaginalsex.   Skydd mot smitta får man genom att använda en barriär mellan virus och målceller, Kondom som man också kan klippa upp och använda som skydd mellan munnen och den andras kropp.

Blodöverföring

Blodöverföring. Hiv överförs genom att blod från en hivpositiv person kommer in i blodomloppet hos en hivnegativ person. Det är på detta sätt som hiv överförs mellan Injektionsmissbrukare utan rena verktyg. Hivöverföring har skett vid blodtransfusioner och behandling med blodprodukter. Organtransplantation från en hivpositiv donator är en närbesläktad överföringsväg.   Skydd mot smitta är att använda egna rena nålar vid injektionsmissbruk. Vidare sker noggrann hivtestning av blodgivare och organdonatorer. I Sverige har vi idag väl fungerande rutiner för detta.

Så kallad mor-barn-smitta

Så kallad mor-barn-smitta – en hivpositiv kvinna kan överföra infektionen till fostret under graviditeten, eller till vid förlossningen eller genom amningen. Skydd mot smitta till barnet fås när kvinnan behandlas med hivläkemedel under den senare delen av graviditeten. Där igenom får man ner virusmängderna och barnet smittas inte också genom att barnet inte ammas.

Dela