Att leva med hiv

Idag finns det kunskap och mediciner som gör att du kan leva med hiv. Du kan leva lika länge som du annars skulle ha gjort, det är inte ens säkert att du någonsin kommer att känna dig sjuk. Men hiv går inte att bota. Att leva med hiv är att leva med en kronisk infektion och livslång medicinering. I Sverige har alla rätt till gratis behandling.

Hiv är ett demokratiskt virus, på så sätt att vem som helst kan få det.  Å andra sidan är det ett odemokratiskt virus. Alla har inte samma rättigheter och möjligheter till vård. Hiv kan få dramatiska konsekvenser för individer och samhällen. Att leva med hiv är olika på olika håll i världen. Det skiljer sig också från person till person.

 

Dela