Hiv, sex och lust

I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv.

Positiva Gruppen Väst och RFSU Göteborg har tagit fram en broschyr om hiv, säkrare sex och testning. Den är skriven på lättare svenska och innehåller många konkreta bilder. Ambitionen är att den ska vara inkluderande och tillgänglig för så många som möjligt. Det gäller både form och innehåll. 

Hiv, sex och lust vänder sig till alla, både unga och vuxna och oavsett nationalitet, kön, sexualitet, funktionsförmåga och hivstatus. 

Innehåll

• Basfakta om hiv
• Så överförs hiv
• Säkrare sex: olika sätt att ha sex och samtidigt minimera risken för att hiv överförs
• Kondomskola
• Testning
• Att leva med hiv

Vem har gjort broschyren?

Hiv, sex och lust är framtagen av Positiva Gruppen Väst och RFSU Göteborg 

Projektledning och text: Agnes Dahné, Elin Klingvall och Jenny Skånberg
Illustrationer: Vendela Hellstrand
Formgivning: Eva Jais-Nielsen
Faktagranskning: Lennie Hammarstedt, specialistsjuksköterska och auktoriserad klinisk sexolog, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen

Beställning av tryckt broschyr

Mejla kontoret@pgvast.se 

Ange namn, adress, organisation samt antal exemplar. Broschyren kan beställas kostnadsfritt.

Dela