West Pride-paraden

Likt tidigare år deltar PG Väst i West Pride-paraden för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. PG Väst bjuder på god lunchbuffé som vi äter tillsammans innan paraden.

2019 markerar 50 år sedan Stonewallupproret i New York. Upproret blev en katalysator och vändpunkt i kampen för HBTQ-personers rättigheter. Det banade väg för dagens HBTQ-rörelse och är grunden till varför vi tillsammans manifesterar i pride-parader runt om i världen idag.

Lunchbuffé, var och när: De som vill äta innan paraden träffas kl. 14.00 utanför Ching Palace, Västra Hamngatan 2 (Brunnsparken) för en härlig asiatisk buffé, inklusive mongolisk wok och sushi.

Ses vid paraden, var och när: För de som bara vill gå i paraden träffas vi kl. 15.30 på Götaplatsen, ring Peter på 0704-732865 om du inte ser oss.

Övrig information: Vi kommer förhoppningsvis ha fått nya t-shirts till paraddagen. När ni anmäler er, var snäll och ange vilken storlek ni behöver på t-shirten. Vatten och frukt kommer att finnas tillgängligt.

Anmäl dig till: kontoret@pgvast.se senast den 13e juni

Har du frågor: Ring Peter på 0704-732865

-------------------------------
PG Väst walks in the West Pride parade for equality and human rights. We invite all members to enjoy lunch for free before the parade.

2019 marks 50 years since the Stonewall uprising in New York. The uprising became a catalyst and turning point in the struggle for LGBTQ people's rights. It paved the way for today's LGBTQ movement and is the basis for why we together manifest in pride parades around the world today

Lunch buffet, where and when: For those who want to eat before, we meet at 2 P.M outside Ching Palace, Västra Hamngatan 2 (Brunnsparken) for a lovely Asian buffet, including Mongolian wok and sushi.

Join the parade, where and when: For those who just want join the parade, we meet at 3.30 pm at Götaplatsen, call Peter on 0704-732865 if you don't see us.

Other information: We will hopefully get new t-shirts, When you register, please specify the size you need of your t-shirt. Water and fruit will be available.

Tell us if you want to join at: kontoret@pgvast.se before the 13th of June

Any questions: Call Peter at 0704-732865
 

När:
15 juni 14:00
Senast uppdaterad den

Dela