Samtal om hiv och graviditet

”Tankarna och känslorna har varit upp och ner på sistone. Det handlar om hur livet kommer att bli, vad som händer med min kropp, om barnet lever och mår bra trots att jag äter hivmediciner etc. etc. etc.”

Varmt välkomna till en temakväll om hiv och graviditet, med samtal och reflektion kring ”Min graviditetsdagbok”! Samtalet leds av personal från Positiva Gruppen Väst och Elin Klingvall från Närhälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa.  

Hur kan vi lyfta funderingar kring att bli förälder när man lever med hiv? Vilka tankar och känslor kan yttra sig inför en graviditet och förlossning? Varför pratar man inte om vissa saker? Och vad kan göras bättre inom vården? Vi bjuder på lättare mat.

Det pratas för lite om hur det kan vara att gå igenom en graviditet och förlossning när man lever med hiv. Innan min graviditet började jag skriva en dagbok som jag fortsatte med i nio månader. Den avslutas med reflektioner efter förlossningen. ”Min graviditetsdagbok” publicerades i PG Västs tidning och blev sedan en broschyr. I den finns tankar, känslor och erfarenheter men också fakta. Den har distribuerats till barnmorskor och vårdpersonal men framför allt är den till för alla som lever med hiv, som kanske väntar barn eller funderar på hur det kan vara. 

Welcome to an evening were we talk and reflect around HIV and pregnancy. The discussion will be held by a person from Positiva Gruppen Väst and Elin Klingvall from Närhälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa. We will serve a smaller meal.

Onsdag 16 maj, 17.00– 19.30.                                        
Positiva Gruppen Väst, Nordhemsgatan 50.                  
Anmälan till kontoret senast 14 maj, kontoret@pgvast.se

Wednesday 16th of May, 17.00–19.30.
Positiva Gruppen Väst, Nordhemsgatan 50, Göteborg (hållplats Prinsgatan).
Send us an e-mail if you want to join in, kontoret@pgvast.se

När:
16 maj 17:00–19:30
Publicerad den

Dela