Råd och stöd

Enskilda samtal

Vi erbjuder rådgivning, kris- och stödsamtal vid behov. Alla frågor och funderingar är välkomna. På Positiva Gruppen Väst kan du prata med någon som själv är hivpositiv (peer-to-peer) eller en kurator. Boka tid via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du här.

Juridisk rådgivning

Hiv-Sveriges jurist kan hjälpa dig som är hiv+ med juridiska frågor. E-post: radgivning@hiv-sverige.se Jurist Åsa Cronberg, telefon: 08-1200 51 03

Göteborgs rättighetscenter

Rådgivning och stöd för enskilda som har blivit utsatta för diskriminering. E-post: info@goteborgsrattighetscenter.se Verksamhetsledare, telefon: 031-788 44 20, mobil: 0708-73 44 00 Jurist/handläggare, telefon: 031-788 44 60, mobil 0702-42 44 60

Stadsmissionens verksamhet för hiv+

Enskilda stödsamtal, psykoterapi och informationsverksamhet. Psykologer Ann Christin Jällfält och Björn Andersson Telefon: 031-755 37 70

Dela