Julmiddag / Christmas dinner

Årets vintersamling planeras som följande:
17.45 Samling med tilltugg
18.00 Föreläsning på engelska om "hiv i Sverige idag"
19.00 Julmiddag
21.00 Kvällen avrundas

Sista anmälan torsdag den 7e december till kontoret@pgvast.se

Ansvarig: Peter

-----------------------------------------------

This years winter evening is planned as follows:
17.45 Gathering with snacs
18.00 Lecture about "hiv in Sweden today"
19.00 Dinnertime
21.00 Time to go home?

------------------------------
Sista anmälan torsdag den 7e december till:
Tell us before the 7th of december if you want to join in: 

kontoret@pgvast.se

Ansvarig: Peter

När:
13 december 17:45–21:00
Var:
Kontoret, Nordhemsgatan 50
Publicerad den

Dela