Fråga en läkare

Fråga en läkare om sådant som du kanske inte vågat, tänkt på eller glömt att dryfta med din egen behandlande läkare. Kom till PG Väst och prata med Aylin Yilmas som är läkare vis Östra Sjukhusets infektionsmottagning. Till Aylin kan du ställa frågor om hiv och mediciner. Aylin kommer också berätta om behandling av hiv och forskningen kring att hiv inte överförs vid välbehandlad hiv. Vi bjuder på lättare mat.
 

Come to PG Väst and meet Aylin Yilmas, doctor at Östra Sjukhuset. To Aylin you can ask the questions you didn´t want to, dared to och forgot to ask your own treating doctor. She will be here to tell us about HIV and medication, but also about research concerning the fact that HIV isn´t transmittable during properly treated HIV. We will also eat some food together.
 

Torsdag 13 september, 18.00–20.00                                               
PG Väst, Nordhemsgatan 50 (hållplats Prinsgatan)                   
Välkommen!

 

13th of September, at 18.00–20.00
PG Väst (tram stop Prinsgatan)
Welcome!

När:
13 september 18:00
Var:
PG Väst, Nordhemsgatan 50 (hållplats Prinsgatan)
Publicerad den

Dela