Bli medlem

Positiva Gruppen Väst är en ideell förening för hivpositiva, närstående och engagerade i kampen mot hiv. Syftet är att informera om och förbättra villkoren för hivpositiva och deras närstående.

Föreningen drivs av hivpositiva, som utgör en majoritet av styrelsen. Vi vänder oss till alla som är berörda av hiv, oavsett nationalitet, kön eller sexuell läggning. PG Väst är partipolitiskt och religiöst obundet.  Främst riktar vi oss till personer i västra Sverige.

Alla som ställer sig bakom syfte och stadgar beviljas medlemsskap.

Medlemsavgift: 100 kronor.
För medlem bosatt på samma adress: 50 kronor.
Alla medlemmar får inbjudan till aktiviteter och vår medlemstidning.

Dela