För media

Mediakontakt

Joakim Berlin, rådgivare och hivpolitisk sakkunnig
joakim.berlin@pgvast.se
031-14 35 30
0707-42 24 38

Jenny Skånberg, kommunikatör
jenny.skanberg@pgvast.se
031-14 35 30

Språkbruk

Tänk på hur du uttrycker dig när du skriver och pratar om hiv. Språket speglar, skapar och återskapar föreställningar och känslor. Om du är mån om att använda ett språk som inte stigmatiserar får du gärna mejla ditt material till oss för en extra koll. kontoret@pgvast.se 

Här är några saker att tänka på. 

Personer som lever med hiv

När man pratar eller skriver om personer som har hiv rekommenderas uttrycket personer som lever med hiv snarare än hivpositiva. Det är neutralt och betonar att ingen är sin sjukdom, utan lever med den.

Begrepp som hivsmittad, hivinfekterad, hivdrabbad och hivbärare är väldigt laddade. Dessa kan upplevas som nedsättande och förolämpande av personer som lever med hiv. 

Exempel:

  • personer som lever med hiv, inte hivpositiva eller hivsmittade

Överföring, inte smitta

När du pratar eller skriver om hur hiv överförs använd just ordet överföring. Ordet smitta har genom historien fått en mycket negativ laddning. Undvik det i största möjliga mån, även i sammansättningar som smittsamhet och smittorisk. Framför allt gäller det när du talar om personer; säg aldrig hivsmittad eller att någon smittar någon annan. Personer smittar inte, det gör virus. 

Exempel:

  • överföra eller föra över (hivöverföring, föra över hiv till en annan person, hiv överförs från person till person) snarare än smitta och sprida hiv

Svensk stavning

I bland annat engelskan är hiv och aids förkortningar, därför ser man dessa ord skrivna med versaler. Men i svenskan är de egna ord och inte förkortningar. De skrivs med små bokstäver inne i en mening och ord med hiv eller aids blir sammansatta ord utan bindestreck. 

Exempel: 

  • hivtest, inte HIV-test eller hiv-test
  • aidsdiagnos, inte AIDS-diagnos eller aids-diagnos

Hiv eller aids

Ett av de vanligaste misstagen många gör, är att man skriver eller talar om "hiv/aids". Denna terminologi är inte är lämplig då hiv och aids inte är samma sak, i de flesta fall bör de två termerna inte användas tillsammans. Vi rekommenderar att man använder termerna var för sig när det är lämpligast för att undvika förvirring mellan hiv (ett virus som obehandlad leder till aids) och aids (en klinisk diagnos). 

Exempel:

  • Hiv eller aids, inte hiv/aids
  • hivprevention, inte hiv/aids-prevention 
  • aidsdiagnos eller hivrelaterad sjukdom, inte hiv/aids-infektion
  • hiv, inte aidsvirus

Källor: Positiva Gruppen Väst, Hiv-Sverige, RFSU Göteborg, UNAIDS Terminology Guidelines 2015.

Dela

Pressbild

Joakim Berlin. Foto: Catharina Fyrberg