Kampanj och nätverk

Hivplus är ett sätt att kommunicera kunskap tillsammans med andra hivaktörer i Västra Götaland. Bakom satsningen står World Aids Day-nätverket.

Nätverket har gjort uppmärksammade kampanjer i det offentliga rummet. Nu driver vi framför allt den digitala plattformen Hivplus. Vi arbetar normmedvetet och rättighetsbaserat för att minska diskriminering och exkludering av personer som lever med hiv. 

Nätverket består av både frivilligorganisationer och offentliga aktörer som arbetar med hiv vilket gör att vi har brett och djupt kunnande inom våra frågor. Den samlade kompetensen är uppbyggd av olika expertkunskaper och perspektiv. Vilka organisationer som deltar varierar något från år till år. Aktuella medlemmar i nätverket hittar du här >>

Hiv plus framtid

Det finns effektiv behandling av hiv. Den gör att vi kan leva lika länge som vi annars skulle ha gjort. Den gör också att hiv inte överförs till andra. Hiv handlar istället om vardag, och om vad som händer i mötet med andra människor. Läs mer på www.hivplus.nu

Hiv plus familj

Det finns effektiv behandling av hiv. Den gör att vi kan leva lika länge som vi annars skulle ha gjort. Den gör också att hiv inte överförs till andra. Hiv handlar istället om vardag, och om vad som händer i mötet med andra människor. Läs mer på www.hivplus.nu

Hiv plus förälskelse

Det finns effektiv behandling av hiv. Den gör att vi kan leva lika länge som vi annars skulle ha gjort. Den gör också att hiv inte överförs till andra. Hiv handlar istället om vardag, och om vad som händer i mötet med andra människor. Läs mer på www.hivplus.nu

Dela