Hiv 2.0 – att leva med hiv i Sverige idag

Hiv 2.0 är ett seriealbum om förändring; om tystnad och om vad som händer när vi bryter den.

Positiva Gruppen Väst har en vittnesbank där vi har samlat in berättelser om att leva med hiv i Sverige idag. Den är uppbyggd av personliga erfarenheter som anonymiserats. Genom att lyfta fram konkreta exempel kan vi bättre arbeta mot diskriminering, tystnad, fördomar och kunskapsbrist.

I seriealbumet Hiv 2.0 har serietecknarna Hilding Sandgren, Hanna Stenman och Lina Vain Illalla gestaltat berättelserna. Hör av dig till kontoret@pgvast.se så skickar vi ett seriealbum utan kostnad.

 

Dela