Hiv 2.0 – att leva med hiv i Sverige idag

Hiv 2.0 är ett seriealbum om förändring; om tystnad och om vad som händer när vi bryter den.

Vilka berättelser vi hör påverkar hur vi ser på saker och vad vi tar till oss. Bilden av hiv tycks omöjlig att rubba. Här är ett försök. Vi vill prata om hiv bortom den medicinska revolutionen. 

Hiv 2.0 bygger på olika röster om att leva med hiv i Sverige som PG Väst har samlat in de senaste åren. Serietecknarna Hilding Sandgren, Hanna Stenman och Lina Vain Illalla gestaltar berättelserna.

Dela