Föreläsningar

PG Väst erbjuder föreläsningar om hiv. Vi kan ge unika perspektiv genom kombinationen av sakkunskap och personliga berättelser av att leva med hiv. Genom utbyte av information och erfarenheter vill vi öppna upp för diskussion och reflektion.

Som förening arbetar vi med frågor nära människan. Våra utbildningar handlar framförallt om känslor, relationer, behandling, bemötande, diskriminering och psykosocial utsatthet kopplad till att leva med hiv. Genom våra medlemmar får vi kännedom om problem som personer som lever med hiv stöter på i samhället. Den kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Vi är dessutom kontinuerligt uppdaterade på nya rön genom kurser, forskningsrapporter, samverkansprojekt och nätverk. Vi kan erbjuda föreläsningar, workshops och utbildningar. 

Förfrågan om föreläsning

Ange uppgifter i formuläret. Skriv gärna några ord om era önskemål. Vi återkommer med förslag på person, upplägg och kostnad.

Förfrågan om föreläsning

Dela