Föredrag

PG Väst erbjuder föreläsningar om hiv. Vi kan ge unika perspektiv genom kombinationen av sakkunskap och personliga berättelser av att leva med hiv. Genom utbyte av information och erfarenheter vill vi öppna upp för diskussion och reflektion.

Som förening arbetar vi med frågor nära människan. Våra utbildningar handlar framförallt om känslor, relationer, behandling, bemötande, diskriminering och psykosocial utsatthet kopplad till att leva med hiv. Genom våra medlemmar får vi kännedom om problem som hivpositiva stöter på i samhället. Den kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Vi är dessutom kontinuerligt uppdaterade på nya rön genom kurser, forskningsrapporter, samverkansprojekt och nätverk. Vi kan erbjuda föreläsningar, workshops och utbildningar utifrån följande områden:

Hiv – vad är det och hur funkar det?

Information om virusets byggstenar, hur det fungerar i våra kroppar och om virusets historia.

Att leva med hiv

Hur kan det vara att leva med hiv idag? Vi delar med oss av olika personliga erfarenheter och olika perspektiv kring att leva som hivpositiv i dagens samhälle.

Behandling och forskning

Information om behandling samt hur det är att leva med mediciner och biverkningar. Hur ser den senaste forskningen kring vaccin och botemedel ut?

Bemötande

Diskussion om vad som är ett bra bemötande. Vilket bemötande önskar hivpositiva få i kontakt med vården? Vad kan du som vårdpersonal göra?

Hiv och världen

Information om hur det ser ut på andra håll i världen. Hur ser tillgången till behandling ut? Hur ser situationen ut för migranter som kommer till Sverige?

Diskriminering

Vilken typ av diskriminering kan hivpositiva utsättas för? Varför är det viktigt att arbeta med hiv utifrån ett normmedvetet och intersektionellt perspektiv?

Dela