Antirasistisk hivprevention

För att kunna ta hand om sin sexuella hälsa behöver man få relevant information, testning, vård och stöd. Idag vet vi att tillgängligheten till hivprevention är begränsad för icke-vita och personer som flyttat till Sverige. En förklaring är strukturell rasism och diskriminering.

RFSU Göteborg, RFSL Göteborg, Positiva Gruppen Väst, SRHR-teamet i Göteborgs Stad och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa jobbar alla med hivprevention i Västra Götaland. Tillsammans startade vi projektet Antirasistisk hivprevention för att förbättra tillgängligheten i våra verksamheter. 

Projektet resulterade i tidningen Antirasistisk hivprevention där vi delar med oss av de kunskaper, erfarenheter och lärdomar vi samlat på oss under tre år. Det handlar om sådant som perspektivskiften, språkbruk, rekrytering och vikten av att ta ansvar. 

Vi  har också tagit fram Fråga vidare! Ett verktyg för antirasistiskt utvecklingsarbete inom hivprevention och sexuell hälsa. Verktyget består av frågor som ger er konkret vägledning i hur er organisation kan genomföra ett antirasistiskt utvecklingsarbete. 

Dela